• Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

การปลูกข้าวโพด


ข้าวโพด  เป็นพืชเศรษฐ์กิจที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้เนื่องจากราคาผลผลิตของข้าวโพดที่สูง และในปัจจุบันยังสามารถนำมาใช้ผลิตเอธานอลเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมัน นับว่าเป็นพืชเศรษฐ์กิจที่สำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้

 

การปลูกข้าวโพด

 Credit : http://www.pukaotong.com


การปลูกข้าว


ข้าว  เป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยเรา ฉะนั้น การปลุกจึงมีความสำคัญกับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทำอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงที่สุด

Credit : http://www.pukaotong.comแม่โจ้ดอทคอม บทความการเกษตรออนไลน์ ( Maejo.com หน้าแรก. ) Support Browser : Google Chrome, Mozilla Firefox [Css Style by realestatexl-et]